ou guan zhou zui jia zhen rong ying chao 5ren ru xuan Cluo luo xuan cheng zui da yi wai

ou zu lian guan fang gong bu liao ou guan xiao zu sai di er lun de zui jia zhen rong re ci 3ren ru xuan man lian you 2ren ru xuan zhe ye rang ying chao cheng wei liao zui da ying jia fei chang yi wai de shi huang ma qiu xing Cluo luo xuan er ta ke shi dang xuan liao ben lun ou guan de zhou zui jia qiu yuan


zai men jiang wei zhi ba li men jiang a lei ao la ru xuan ta bang zhu ba li 3-0li ke liao bai ren zai bi sai zhong a lei ao la biao xian de fei chang wen jianhou fang xian shang you liang ming re ci qiu yuan ru xuan fen bie shi te li pi er he a er de fu lei er de liang ren bang zhu re ci qu de ling feng de cheng ji dan kai er te ren ji bai liao an de lai he te biao xian chu se de di er ni tong yang bang shang you ming bu de bu ti de shi a er wei si ta bang zhu ba li ji bai bai ren ba xi ren bu jin da ru yi qiu er qie sheng yu de liang ge jin qiu ta ye zuo chu liao gong xian ru xuan de ling wai yi ren shi lai zi ba sai er de lang ta zai ben lun ou guan da ru yi qiu bang zhu qiu dui 5-0ji bai liao ben fei ka


zhong chang fang mian yi gong you liang ren ru xuan fen bie shi lai zi bei xi ke ta si de ta li si ka he man lian de mu xi ta liang qian zhe zai qiu dui dui zhen lai bi xi hong niu de bi sai li da ru 1qiu hou zhe bang zhu man lian 4-1ji bai liao mo si ke zhong yang lu jun


qian feng xian shang ru xuan de san ren du you fei chang chu se de fa hui qi zhong ha li -kai en shang yan mao zi xi fa bang zhu re ci 3-0ji bai xi la ren jing ji ben ye de er tong yang you zhuo mao zi xi fa de fa hui bang zhu sai wei li ya 3-0ji bai liao ma li bo er biao xian qiang yan de huan you ma xia er ta zai bi sai zhong yi she liang chuan shi man lian 4-1qu sheng mo si ke zhong yang lu jun de jue dui gong chen


zhe fen 11ren ming dan li you 5ren lai zi ying chao zhe tong ying chao qiu dui ben lun fa hui qiang shi you zhuo zhi jie guan xi shi shi shang zai ou guan xiao zu sai qian liang lun ying chao de 5dui zai 10chang bi sai na dao liao 8sheng 2ping de bu bai zhan ji hao qu liao 30ge ji fen zhong de 26fen ye zhi you li wu pu liang lian ping qi yu 4dui du shi quan sheng


Cluo dang xuan liao ben lun ou guan de zui jia qiu yuan dan shi que mei you ru xuan zui jia zhen rong zhe huan shi rang ren yi wai huang ma tian wang de luo xuan bi ran rang hen duo mei ling ge men gan dao bu ping